Καλώς Ήρθατε στην

Opinion Poll

"Κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, παίρνετε τις σωστές απαντήσεις"

 
 

Η φιλοσοφία μας

 
 
 

Οι έρευνες μας στο τύπο:

logo.png

Σχετικά με εμάς 

Η OpinionPoll λειτούργησε τον Μάρτιο του 2011 και συγκαταλέγεται σήμερα στις εταιρείες ερευνών που διενεργούν συνεχείς μετρήσεις προκειμένου να αποτυπώνουν κάθε στιγμή τις απόψεις της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα μείζονος πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

   Η  OpinionPoll είναι μέλος :

  • ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς)

  • ESOMAR (European Society of Marketing Research)

  • WAPOR (World Association of Public Opinion Research)

  • Π.Ε.Σ.Σ.  Πιστοποιείται από τον (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων) και τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας για τη διεξαγωγή των ερευνών και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

  • Ε.Σ.Ρ. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου με Α/Α σαράντα εννέα (49).
     

Η αντίληψη που επιχειρείται να εισαχθεί στην αγορά διαφοροποιεί την OPINION POLL από την κυρίαρχη πρακτική.
Αξιοπιστία, ακρίβεια, ανεξαρτησία και σύγχρονη τεχνολογία πρέπει απαραίτητα να συνδυάζονται με την ικανότητα της διατήρησης μίας συνεχούς σχέσης με την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνία και την αγορά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι προϊόν μίας δυναμικής διαδικασίας που βασικά στοιχεία της είναι η συνέπεια και η συνέχεια.
Μία εταιρεία ερευνών είναι σήμερα απαραίτητο να έχει σφαιρική γνώση του σημερινού πολιτικού κλίματος αλλά και της ατμόσφαιρας της αγοράς, έτσι ώστε να μην μετρά μόνο την κοινή γνώμη, αλλά να είναι σε θέση, εφόσον ζητηθεί, να αναλύει και να ερμηνεύει υπεύθυνα τα ευρήματά της.


Το ερωτηματολόγιο στη OPINION POLL είναι ένα εργαλείο που γεννά προβληματισμό, ενεργοποιεί την κριτική διάθεση και φέρνει στην επιφάνεια απόψεις και θέσεις που μερικές φορές δεν διαβάζονται με μία απλή ανάγνωση της καθημερινότητας αλλά απαιτούν βαθιά μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη έκφρασής τους και η σημασία της γνώσης τους.

Business Meeting

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Modern City

Υπηρεσίες Call Center

Making Notes


​Έρευνα Αγοράς

Meeting the Staff

Πολιτική/Κοινωνική Έρευνα

 

Eπικοινωνία

210-3822406

Ισμήνης 10, Δάφνη

Τ.Κ. 17237